De wereld is altijd in beweging. Stilstand is achteruitgang. Als ondernemer heeft u te maken met een dynamische omgeving. Hierin moet snel en doelgericht kunnen worden geschakeld. Daarnaast moet er oog zijn voor de lange termijn.

Onze praktijk heeft jarenlange ervaring en expertise in het bijstaan van de ondernemer. Zowel in procedures als daarbuiten.

Wij benaderen uw zaak als ondernemer en als jurist, maar verliezen ons daarbij niet in theoretisch juridische aspecten. Wij hebben een no nonsense mentaliteit en zijn resultaatgericht.

Dit betekent concreet:

  • effectief met u meedenken
  • risico’s analyseren
  • voorbereid zijn op de toekomst; voorkomen is beter dan genezen
  • zicht hebben en houden op de kosten en de kansen
  • schikken als het kan, procederen als het nodig is
  • korte lijnen: u staat in direct contact met uw (huis)advocaat

Als ondernemer heeft u te maken met een selectief aantal rechtsgebieden. Onze kennis hiervan houden wij op peil door het volgen van cursussen, het bestuderen van uitspraken van de rechter en onderlinge kennisuitwisseling. Bevindt een zaak zich gedeeltelijk buiten ons kennisterrein dan hebben wij een direct netwerk van deskundigen tot onze beschikking.

Meer concrete informatie over onze dienstverlening voor ondernemers vindt u bij onderstaande rechtsgebieden.