Klachtenregeling

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u evenwel van mening zijn dat de werkzaamheden niet goed zijn verricht, dan kunt u dat direct aan de advocaat laten weten. Als dit voor u niet leidt tot een bevredigend resultaat dan kunt u schriftelijk uw bezwaren indienen aan ons kantooradres. De meest ervaren advocaat, niet zijnde de advocaat die het betreft, zal dan vervolgens uw klacht behandelen en daarop binnen 2 weken schriftelijk reageren. Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de deken van de Orde van Advocaten, regio Gelderland.

Aansprakelijkheid

Ons kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten volgens de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt. Daaronder valt ook het bedrag dat voor eigen risico van ons kantoor komt.