Onze dienstverlening binnen het (ruimtelijk) bestuursrecht betreft onder meer:

  • bezwaarschriftprocedure
  • zienswijze indienen
  • (hoger) beroep
  • overheidsaansprakelijkheid
  • vergunningen
  • bestemmingsplan
  • handhaving
  • geluidshinder
  • onteigening
  • algemeen bestuursrecht

Berichten over dit rechtsgebied: