Uurtarief

Onze advocaten werken op basis van een uurtarief. Bij de vaststelling van dit uurtarief kan rekening worden gehouden met:

- de aard en het belang van de zaak
- eventuele spoedeisendheid
- ervaring van de behandelend advocaat
- uw draagkracht

Indien gewenst en als de omstandigheden zich hiervoor lenen kan het uurtarief gedeeltelijk afhankelijk worden gemaakt van de uitkomst van de zaak.

De vaststelling van het uurtarief komt bij het intakegesprek uitdrukkelijk aan de orde.

Declaratie

De bestede tijd wordt volgens het overeengekomen tarief bij u in rekening gebracht. Wij zijn transparant in onze declaratie: u krijgt bij elke factuur een specificatie.

Gratis kennismaking

Bij een eerste samenwerking met Wolleswinkel Advocaten kunt u aanspraak maken op een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Daarbij kan ook uw vraag al inhoudelijk aan bod komen.

Overige kosten

Het is goed te beseffen dat er naast het uurtarief nog externe kosten kunnen zijn. Bijvoorbeeld kosten van uittreksels, deurwaarderskosten en griffiekosten.

Proceskostenveroordeling

Bij een procedure kan er afhankelijk van de uitkomst een proceskostenveroordeling volgen. Dit is op basis van een wettelijk tarief, wat vaak aanzienlijk lager is dan de werkelijke kosten. U kunt dit zogeheten liquidatietarief vinden op de website www.rechtspraak.nl.