Menu

De stoelendans zonder spelvreugde

Geplaatst op 20 juni 2017 in Arbeidsrecht

De stoelendans zonder spelvreugde

De stoelendans In mijn kindertijd een populair spel op een feestje: ten koste van een ander je plekje veilig stellen. Alhoewel daarbij in het algemeen van spelvreugde geen sprake is, wordt de term “stoelendans” ook gebruikt bij reorganisaties, waar het gaat om de manier waarop wordt bepaald welke werknemers voor ontslag...Verder lezen


CONCURRENTIEBEDING: geen versoepeling schriftelijkheidsvereiste na inwerkingtreding WWZ

Geplaatst op 6 maart 2017 in Arbeidsrecht

CONCURRENTIEBEDING: geen versoepeling schriftelijkheidsvereiste na inwerkingtreding WWZ

Een concurrentiebeding (waaronder begrepen een relatiebeding) dient volgens de wet schriftelijk tussen de werkgever en werknemer te worden overeengekomen.  Dit als waarborg dat de werknemer in de gelegenheid is om de gevolgen van een dergelijk (soms zeer) bezwaarlijk beding te overwegen. Is aan dit schriftelijkheidsvereiste ook...Verder lezen


Ontslag op staande voet: Hoe duidelijk moet het zijn?

Geplaatst op 25 augustus 2016 in Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet: Hoe duidelijk moet het zijn?

Voor de rechtsgeldigheid van een ontslag op staande voet is van belang dat de dringende reden hiervoor onverwijld aan de werknemer wordt meegedeeld. Hoe secuur geformuleerd moet deze mededeling zijn? Zeer nauwkeurig volgens de kantonrechter die moest beslissen in de zaak waarbij een werknemer had toegegeven met behulp van de tankpas...Verder lezen


De pensionado als werknemer

Geplaatst op 30 oktober 2015 in Arbeidsrecht

De pensionado als werknemer

De wetgever heeft fors gesleuteld aan de rechtspositie van oude werknemers met als doel hun plaats op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daartoe dienen de risico’s voor de werkgever om oudere werknemers in dienst te houden of zelfs te nemen te worden verkleind, zo is de gedachte. Deze nieuwe wetgeving biedt zeker kansen voor...Verder lezen


Hoge Raad haalt streep door “ketentruc”

Geplaatst op 2 februari 2015 in Arbeidsrecht

Hoge Raad haalt streep door “ketentruc”

De arbeidsrechtelijke ketenregeling (art. 7:668a BW) houdt in dat indien meer dan drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten, dan wel de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in totaal de duur van 36 maanden hebben overschreden (met ingang van 1 juli 2015 wordt dit 24 maanden), de als...Verder lezen


Verhaal onverzekerde schade leaseauto en goed werkgeverschap

Geplaatst op 6 november 2014 in Arbeidsrecht

Verhaal onverzekerde schade leaseauto en goed werkgeverschap

Is de werknemer aansprakelijk voor niet verzekerde schade aan zijn (lease)auto van de zaak? Over die vraag heeft de Hoge Raad recentelijk een uitspraak gedaan ( HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1629)   Waar ging de zaak feitelijk over? Een werknemer beschikte over een (lease)auto van de zaak waarbij ook privégebruik...Verder lezen


Werkgeversaansprakelijkheid: “Een konijn uit de hoge hoed?”

Geplaatst op 29 september 2014 in Arbeidsrecht

Werkgeversaansprakelijkheid: “Een konijn uit de hoge hoed?”

In mijn praktijk kom ik nog wel eens de opvatting tegen dat een werkgever per definitie aansprakelijk is indien een werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden (gezondheids)schade lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval of opgelopen ziekte. Dit is niet juist. Op de werkgever rust “slechts” een zorgplicht, namelijk...Verder lezen


Ik heb een beëindigingsovereenkomst ontvangen. Wat nu?

Geplaatst op 7 augustus 2014 in Arbeidsrecht

Ik heb een beëindigingsovereenkomst ontvangen. Wat nu?

Uw werkgever heeft aangegeven uw dienstverband te willen beëindigen en geeft u een overeenkomst met de vraag om tot ondertekening over te gaan. Wat nu? In elk geval niet zo maar tekenen! Wat is dan wel wijsheid? Er spelen bij de beëindiging van een dienstverband een groot aantal complexe zaken. Een ongelukkige afhandeling van uw...Verder lezen


Wijzigingen arbeidsrecht

Geplaatst op 2 juni 2014 in Arbeidsrecht

Wijzigingen arbeidsrecht

  Zoals u wellicht al heeft vernomen staan in het arbeidsrecht diverse wijzigingen op stapel welke behoorlijke consequenties kunnen hebben voor de dagelijkse praktijk. Het betreffende wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid welke in februari 2014 door de Tweede Kamer is aangenomen, ligt thans ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Het is...Verder lezen


Recente berichten


Categorieën


Social Media