Menu
Mijn huis is niet pluis

De koop van een huis. Bijna iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Voor het zover is moet er natuurlijk nog wel wat gebeuren. Het is dan ook een mooi moment als koper en verkoper elkaar uiteindelijk de hand kunnen schudden. Een geslaagde huizenjacht betekent normaal gesproken een gelukkige koper. Dit geluk kan echter ruw verstoord worden als er na de koop bij de verbouwing diverse gebreken aan het licht komen. Klassieke voorbeelden zijn: lekkage, scheuren in de muur achter het behang, schimmelvorming, verstopte riolering en boktor in de kap. Daar heeft koper niet op gerekend. Al snel zal naar verkoper gekeken worden, maar die wist misschien ook niet van het gebrek. Dan rijst de nijpende vraag: Wie gaat dat betalen? Zoete lieve Gerritje in elk geval niet. 

Wie betaalt het dan wel?

Volgens de wet mag de koper verwachten dat de woning “de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen”. Een nogal open norm die regelmatig tot discussie leidt. Alle omstandigheden van het geval wegen hierbij mee. Belangrijk zijn met name de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper.

Op verkoper rust de verplichting om alles te vertellen waarvan hij kan begrijpen dat deze informatie voor koper relevant is. Op koper rust de verplichting om onderzoek te doen naar de woning. Als verkoper bewust iets heeft verzwegen, is hij in beginsel aansprakelijk. Als verkoper echter alles heeft verteld en de koper zonder enig onderzoek de woning gekocht heeft, kan het zijn dat koper zelf voor de kosten op moet draaien.

Het is ook goed mogelijk dat verkoper en koper aan hun verplichtingen hebben voldaan. Omdat verkoper in moet staan voor hetgeen hij verkoopt, is hij dan in beginsel aansprakelijk. Dan is het als koper echter nog steeds goed opletten! De verkoper moet namelijk een redelijke termijn worden gegeven om de gebreken te herstellen. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de omstandigheden. Een lekkende dakgoot kan immers sneller worden gerepareerd dan een compleet dak. Pas als de verkoper vervolgens niet thuis geeft, kan in beginsel zelf tot herstel worden overgegaan en verhaal worden gehaald op de verkoper.

Afsluitend

Als koper en verkoper er samen niet uitkomen, belanden ze nogal eens voor de rechter. Belangrijk is dan dat de bewijsvoering op orde is. In verband hiermee is het verstandig om al gelijk vanaf het begin advies in te winnen bij een advocaat.

Heeft u zelf te maken met een dergelijke situatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen voor een inschatting hiervan.

Geplaatst op door Jaap Wolleswinkel in Onroerend goed