Menu
Gesjouw op de bouw

Laat in de middag verschijnt op een bouwplaats een busje. Twee mannen stappen uit en lopen het appartementencomplex in aanbouw binnen. Even later komen ze naar buiten met een radiator die ze in de bus plaatsen. Daarna worden nog diverse andere radiatoren, maar ook CV-ketels, douche- en badkranen, wastafels en toiletpotten in het busje geladen. Vervolgens rijdt de bus weg.

Het heeft er alle schijn van dat hier sprake is van diefstal. Echter, schijn bedriegt. In de betreffende zaak was er sprake van een opdracht aan een hoofdaannemer voor het bouwen van het appartementencomplex. De hoofdaannemer had voor bepaalde werkzaamheden een installateur ingeschakeld. Deze had reeds de nodige werkzaamheden verricht toen de hoofdaannemer failliet ging. De installateur voelde de bui natuurlijk al hangen dat hij niet betaald zou krijgen. Hij reed daarom nog diezelfde dag naar de bouw om de zaken die van hem afkomstig waren op te halen. Zie hier, de achtergrond van de schijnbare diefstal.

Heeft de installateur de spullen van de bouw mogen halen? De opdrachtgever van de bouw was het er in elk geval niet mee eens en vorderde ruim € 40.000,- aan schadevergoeding. De rechtbank was het eens met de opdrachtgever en wees de vordering grotendeels toe.

Hierop ging de installateur in hoger beroep. De installateur beriep zich daarbij op het eigendomsvoorbehoud dat hij was overeengekomen. Dit zou hem echter alleen helpen als de zaken nog geen vast onderdeel waren geworden van de woning. Volgens de installateur lagen er wel enige zaken in de woning, maar waren deze nog niet aangesloten en daarmee nog niet onderdeel van de woning. De opdrachtgever stelde het tegenovergestelde.

Het hof heeft bepaald dat de opdrachtgever als eisende partij moet bewijzen dat de spullen al een vast onderdeel waren van de woning. Dat is nog niet eenvoudig bewezen. Als de opdrachtgever er niet in slaagt dit bewijs te leveren kan hij fluiten naar zijn schadevergoeding.

De moraal van het verhaal? Zorg als leverancier dat je een eigendomsvoorbehoud overeen komt. Als er dan geen zicht is op betaling, kun je de losse zaken weer ophalen. Ze zijn dan nog gewoon jouw eigendom.

Geplaatst op door Jaap Wolleswinkel in Overeenkomsten en aansprakelijkheid