Menu

Wat gebeurt er anno 2018 met uw bezittingen als u gaat trouwen?

Geplaatst op 11 mei 2018 in Personen- en familierecht

Wat gebeurt er anno 2018 met uw bezittingen als u gaat trouwen?

Twijfelt u nog of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden in het huwelijksbootje wilt stappen? Dan is het wellicht nuttig om u te verdiepen in het ‘nieuwe trouwen in gemeenschap van goederen’. Vanaf 1 januari 2018 geldt namelijk de Wet beperking gemeenschap van goederen, wat betekent dat vanaf dit moment...Verder lezen


Vernietiging erkenning

Geplaatst op 15 december 2016 in Personen- en familierecht

Vernietiging erkenning

Indien een man bij een buitenechtelijke relatie een kind bij de geboorte erkent, is hij juridisch vader geworden. Dit betekent nog niet dat hij ook het ouderlijk gezag over het kind heeft en dat hij wettelijk vertegenwoordiger van het kind is. Daarvoor is nog nodig dat bij de rechtbank het ouderlijk gezag wordt gevraagd. Ontkenning...Verder lezen


Woonruimtevergoeding

Geplaatst op 14 oktober 2016 in Personen- en familierecht

Woonruimtevergoeding

Indien in een echtscheidingssituatie één van de partners met uitsluiting van de ander in de echtelijke woning verblijft en deze gezamenlijk eigendom is, kan er reden zijn om een woonruimtevergoeding vast te stellen ten laste van de partner die in de woning verblijft. In het verleden was het een vrij vast uitgangspunt, ook...Verder lezen


Echtscheiding en auto

Geplaatst op 7 december 2015 in Personen- en familierecht

Echtscheiding en auto

Vaak wordt gedacht dat een auto eigendom is van degene op wiens naam deze staat. Dit is niet het geval. Een auto is namelijk geen goed op naam. Het is de bezitter van de auto die vermoed wordt eigenaar te zijn. Oftewel degene die de auto bezit als ware hij eigenaar. Het bezit kan bijvoorbeeld blijken uit het gebruik van de auto en het...Verder lezen


Nieuwe kindregelingen grond voor wijziging van kinderalimentatie?

Geplaatst op 22 december 2014 in Personen- en familierecht

Nieuwe kindregelingen grond voor wijziging van kinderalimentatie?

Per 1 januari 2015 treed de Wet hervorming kindregelingen in werking. Dit betekent onder meer dat betaalde kinderalimentatie niet meer aftrekbaar is en dat het kindgebondenbudget in bepaalde gevallen wordt verhoogd met de “alleenstaande ouderkop”. Als u alimentatie betaalt of ontvangt, rijst daarbij wellicht de...Verder lezen


Een niet nagekomen verrekenbeding

Geplaatst op 4 december 2014 in Personen- en familierecht

Een niet nagekomen verrekenbeding

Een veel voorkomende bepaling in huwelijkse voorwaarden is dat de overgespaarde inkomsten elk jaar worden verrekend tussen de partners. In de praktijk wordt aan een verrekenbeding vaak geen uitvoering gegeven. In dat geval is art. 1:141 van het Burgerlijk Wetboek van belang. Lid 1 van dit artikel bepaalt dat indien niet is verrekend de...Verder lezen


Pleegzorgvergoeding en alimentatie

Geplaatst op 29 augustus 2014 in Personen- en familierecht

Pleegzorgvergoeding en alimentatie

Het komt regelmatig voor dat een kind niet door zijn eigen ouders of één eigen ouder kan worden opgevoed en in een ander gezin moet worden geplaatst. Dit gezin ontvangt dan van overheidswege een pleegzorgvergoeding. Dit is een vast basisbedrag dat gebaseerd is op de leeftijd van het kind en uiteraard de kosten van...Verder lezen


Uitsluitingsclausule terzake gemeenschap van goederen bij nalatenschap en schenking

Geplaatst op 24 februari 2014 in Personen- en familierecht

Uitsluitingsclausule terzake gemeenschap van goederen bij nalatenschap en schenking

Inleiding Indien een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt aangegaan is dit van rechtswege in gemeenschap van goederen, althans voor zover daarvan bij huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden niet is afgeweken. Gemeenschap van goederen houdt in beginsel in dat bij beëindiging van de relatie alle bezittingen bij helfte moeten...Verder lezen


Draagkracht voor alimentatie van de ondernemer in crisistijd

Geplaatst op 2 oktober 2013 in Personen- en familierecht

Draagkracht voor alimentatie van de ondernemer in crisistijd

Aan de hand van draagkracht en behoefte wordt alimentatie vastgesteld. Het inkomen is voor de draagkracht het uitgangspunt. Bij een werknemer is het inkomen met een loonstrook relatief eenvoudig vast te stellen. Hoe zit dit bij een ondernemer, in crisistijd? Casus Deze vraag speelde in een recente zaak bij het Hof Amsterdam (...Verder lezen


Recente berichten


Categorieën


Social Media