Menu
Vernietiging erkenning

Indien een man bij een buitenechtelijke relatie een kind bij de geboorte erkent, is hij juridisch vader geworden. Dit betekent nog niet dat hij ook het ouderlijk gezag over het kind heeft en dat hij wettelijk vertegenwoordiger van het kind is. Daarvoor is nog nodig dat bij de rechtbank het ouderlijk gezag wordt gevraagd.

Ontkenning van het vaderschap is niet mogelijk omdat dit niet kan indien er sprake is van een buitenechtelijke relatie en erkenning. In die situatie is de wettelijke mogelijkheid om de erkenning te vernietigen.

Het vernietigen van de erkenning moet worden gevraagd aan de rechtbank. Door de vernietiging wordt het vaderschap met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Het verzoek moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. In artikel 1:205 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de grond voor een dergelijk verzoek is dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is. Bij beoordeling van het verzoek de erkenning te vernietigen kunnen meespelen omstandigheden zoals dat de erkenner een strafblad heeft of het kind al langere tijd niet heeft gezien.

Het verzoek kan door de advocaat namens het kind zelf worden ingediend. Het verzoek kan ook namens de moeder worden ingediend indien de moeder door bedreiging, dwaling bedrog, of tijdens haar minderjarigheid, door misbruik van omstandigheden bewogen is geweest om toestemming tot erkenning te geven. In artikel 1:205 lid 3 BW is bepaald dat de moeder een verzoek moet doen binnen een jaar nadat zij de dwaling heeft ontdekt. Het kind moet het verzoek doen binnen drie jaar nadat het kind ermee bekend is geworden dat de erkenner niet zijn biologische vader is.

Geplaatst op door Reijer Wolleswinkel in Personen- en familierecht