13 september 2019 in Bedrijf & Organisatie door Mr. A. (Aart) Hofman

Aansprakelijkheid beperken, kan dat?

Bedrijf & Organisatie

Risico’s horen bij het ondernemen, maar op schadeclaims zit niemand te wachten. Ondernemers vragen mij dan ook vaak of zij hun aansprakelijkheid contractueel kunnen beperken. Weliswaar is papier gewillig, maar of de “kleine lettertjes” daadwerkelijk deze bescherming bieden is nog maar de vraag.

Consumenten

Voor contracten met consumenten geldt als hoofdregel dat aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten. Om de “zwakkere” partij te beschermen heeft de wetgever aan de consument rechten toegekend waaraan in algemene voorwaarden door de ondernemer geen afbreuk mag worden gedaan. Slechts voor bijzondere situaties kan dit anders zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om schade die in het algemeen voor een ondernemer niet verzekerbaar is. Ook andere met consumenten vergelijkbare partijen kunnen soms een beroep doen op deze bescherming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan niet-commerciële verenigingen of kleine eenmanszaken.

B2B

Voor de verhouding tussen ondernemers is juist wel contractsvrijheid het uitgangspunt. Maar niet alles is mogelijk. Weinig verrassend; maar aansprakelijkheid voor met opzet of “aan opzet grenzende roekeloosheid” veroorzaakte schade kan niet worden uitgesloten. Voorts is de teneur in de rechtspraak dat uitsluiting van alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid voor iedere denkbare schade niet door de beugel kan. Dan zou namelijk iedere prikkel voor correcte uitvoering van de overeenkomst ontbreken. Echter bepalingen waarin aansprakelijkheid wordt beperkt tot directe schade en voor alle vormen van gevolgschade (zoals winstderving e.d.) wordt uitgesloten, houden doorgaans stand bij de rechter. Dit geldt ook voor een beperking tot het door de ondernemer verzekerde bedrag of een gedrag gekoppeld aan de contractsom.

Tip

Iedere branche kent haar eigen specifieke risico’s. Het formuleren van de juiste uitsluitingsbepalingen is dan ook juridisch maatwerk. Laat u hierbij dan ook door een deskundige bijstaan. Een investering die loont!

Aansprakelijkheid beperken, kan dat?

Mr. A. (Aart) Hofman
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028