9 juni 2020 in Particulier door Mr. R.C.F. (Romy) Schaap

Corona en het betalen van (kinder)alimentatie

Particulier

De coronacrisis duurt inmiddels al even voort en iedereen wordt weer op een andere manier geconfronteerd met de gevolgen hiervan. Ook voor de alimentatiebetaler kunnen moeilijke financiële tijden aanbreken. Een logische gedachte kan dan zijn: "Moet ik nog wel alimentatie blijven betalen nu mijn financiële situatie is gewijzigd door corona?".

In de eerste plaats is het belangrijk om vast te stellen hoe de alimentatie ten tijde van het uiteengaan is overeengekomen. Hierin zijn grofweg twee mogelijkheden:

  1. De rechter is te pas gekomen aan de vaststelling van de alimentatie; dit kan direct doordat de rechter een bepaald alimentatiebedrag heeft vastgesteld en neergelegd in een beschikking, of indirect doordat de rechter het echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan of een andere overeenkomst heeft bekrachtigd in een beschikking;
  2. U bent de alimentatie in onderling overleg overeengekomen, waarbij geen rechter betrokken is geweest.

One way or another, er zijn afspraken gemaakt die op welke manier dan ook zijn vastgelegd. Dit betekent dat de alimentatie niet zomaar op eigen houtje kan worden gewijzigd. Het is dan ook belangrijk om open te zijn richting de alimentatieontvanger. Het is belangrijk dat u uw ex-partner direct op de hoogte stelt van de financiële situatie, waarna in overleg een (tijdelijke) wijziging in het alimentatiebedrag kan worden aangebracht. Leg deze wijziging altijd vast in een aanvullende overeenkomst, waarin duidelijk opgenomen wordt voor hoe lang de wijziging in het alimentatiebedrag geldt. Uiteraard kunnen wij u adviseren over een passend alimentatiebedrag en u helpen bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst.


Maar wat als onderling overleg niet mogelijk is? 

Wanneer onderling overleg niet tot het gewenste resultaat leidt, dan lijkt het misschien logisch om de alimentatie toch op eigen initiatief te verlagen. Echter, het uitgangspunt is te allen tijde dat de alimentatie enkel in onderling overleg kan worden gewijzigd. Mocht u de alimentatie toch op eigen initiatief wijzigen, dan loopt u in situatie 1 het risico dat de alimentatieontvanger het LBIO inschakelt. Via een deurwaarder van het LBIO zult u het oorspronkelijke alimentatiebedrag moeten voldoen en wanneer u dit niet doet, kan er beslag worden gelegd op uw inkomen, bankrekeningen of andere vermogensbestanddelen. Indien onderling overleg niet mogelijk blijkt, zal een gang naar de rechter nodig zijn om de alimentatie te wijzigen. Een andere optie is om een gerechtelijke procedure te starten, waarbij de rechter mogelijk een lager alimentatiebedrag kan vaststellen. Let hierbij wel op of een procedure rendabel is; wanneer het lagere inkomen in verband met corona tijdelijk is, is het wellicht te kostbaar om een gerechtelijke procedure te starten. Wanneer u twijfelt over de kosten en baten van een gerechtelijke procedure, dan kunnen wij u hierin van advies voorzien.

Wanneer bij u sprake is van situatie 2, heeft de alimentatieontvanger een minder gunstige positie dan in situatie 1. Indien er geen tussenkomst van een rechter is geweest, heeft de alimentatieontvanger namelijk geen zogenoemde executoriale titel. Dit betekent dat de alimentatieontvanger geen deurwaarder kan inschakelen en er daarmee ook geen beslag kan worden gelegd op uw goederen. Echter, de gemaakte afspraken kunnen nog altijd worden bekrachtigd door de rechter, waardoor de alimentatieontvanger een executoriale titel heeft met terugwerkende kracht. Ook in deze situatie blijft dus het uitdrukkelijke advies de alimentatie via de rechter aan te laten passen wanneer onderling overleg niet mogelijk is.  U zult de rechter dan moeten overtuigen van de wijzigingen in uw omstandigheden, hierin kunnen wij u uiteraard bijstaan.

 

Kortom: 

Het is het prettigst en meest efficiënt als de alimentatie door wijzigingen in de financiële omstandigheden (tijdelijk) kan worden verlaagd in onderling overleg. Om alles in goede banen te leiden is het belangrijk dat u onverwijld meedeelt aan de alimentatieontvanger dat uw inkomen is gewijzigd. Mocht overleg niet mogelijk zijn, neem dan andere stappen om de alimentatie te wijzigen.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact met mij opnemen via 0342-491028 of r.c.f.schaap@wolleswinkel.nl

Corona en het betalen van (kinder)alimentatie

Mr. R.C.F. (Romy) Schaap
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028