18 september 2019 in Particulier door Mr. R.C.F. (Romy) Schaap

In 2020 nog maar 5 jaar partneralimentatie betalen?!

Particulier

Het is een tijd stil geweest rondom de Wet herziening partneralimentatie, maar ik heb u in mijn blog van 22 februari 2019 beloofd bij u terug te komen op de verdere ontwikkelingen van deze nieuwe wet.

Sinds 21 mei 2019 is de kogel definitief door de kerk; het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee definitief. De exacte datum van de inwerkingtreding van de nieuwe wet is nog niet bekend, maar alles wijst erop dat de wet op 1 januari 2020 in werking zal treden. De Wet herziening partneralimentatie is daarmee op alle echtscheidingen die ná 1 januari 2020 worden verzocht van toepassing.

Belang voor de praktijk

De hoofdregel in de nieuwe wet is dat de alimentatieverplichting de helft van de duur van het huwelijk geldt, met een maximale duur van vijf jaar. Een huwelijk van 16 jaar levert daarmee een alimentatieverplichting van vijf jaar op en een vierjarig huwelijk, een alimentatieverplichting van twee jaar. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • wanneer er kinderen zijn die nog geen 12 jaar oud zijn, geldt de alimentatieverplichting totdat het jongste kind 12 jaar oud wordt. De alimentatieverplichting duurt dan dus maximaal 12 jaar;
  • wanneer het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd én de leeftijd van de alimentatiegerechtigde is tien jaar of minder verwijderd van de AOW-leeftijd, vervalt de alimentatieverplichting wanneer de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. De alimentatieverplichting geldt dan dus maximaal 10 jaar.

De wet voorziet in overgangsrecht, zodat de oude wetgeving van toepassing blijft op eerdere echtscheidingen en bestaande alimentatieafspraken. Verder kent de wet een hardheidsclausule, waardoor een verlening van de alimentatieduur kan worden vastgesteld door de rechter. Alimentatiegerechtigden die bijvoorbeeld de zorg dragen voor een ernstig ziek kind, kunnen zich hierop beroepen. De hardheidsclausule kan ook opgaan wanneer de alimentatiegerechtigde de alimentatieplichtige heeft verzocht om zorgtaken voor de kinderen over te nemen en dit is geweigerd. Verlenging van de alimentatieduur moet binnen drie jaar na verstrijken van de eerste alimentatieduur worden verzocht. Hebt u vragen op het gebied van het personen- en familierecht? Neem dan een kijkje op onze website of neem vrijblijvend contact op via r.c.f.schaap@wolleswinkel.nl.

In 2020 nog maar 5 jaar partneralimentatie betalen?!

Mr. R.C.F. (Romy) Schaap
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028