30 augustus 2019 in Bedrijf & Organisatie door Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel

Mag ik zelf een advocaat kiezen bij een rechts-bijstandsverzekering?

Bedrijf & Organisatie

Nogal wat bedrijven en particulieren hebben een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Deze verzekering geeft dekking van juridische kosten bij een geschil. De kwestie wordt aangemeld en een jurist van de verzekeraar gaat voor u aan de slag. Is een onderlinge oplossing niet mogelijk, dan komt het tot een procedure. Op dat moment heeft u het recht om zelf te kiezen wie u bij de rechter vertegenwoordigt. Dit wordt ook wel het recht op vrije advocaatkeuze genoemd. Maakt u geen keuze dan zal een jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar u bij de rechtbank vertegenwoordigen.

 

Een rechtsbijstandsverzekeraar ziet vanwege kostenbeperking graag dat een interne jurist u bij de rechter vertegenwoordigt. Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal daarom stimuleren dat u geen eigen advocaat kiest. Deze ontmoediging zit meestal zelfs in de polisvoorwaarden. Daarin is vaak opgenomen dat u bij een eigen advocaat een eigen bijdrage moet betalen en dat de kosten tot een lager maximum worden vergoed. Het is overigens de vraag of deze voorwaarden rechtsgeldig zijn, omdat ze feitelijk het recht op vrije advocaatkeuze inperken.

 

Onderschat niet het belang van een vertegenwoordiger waar u vertrouwen in heeft. Liever komt u niet bij de rechtbank, maar als u er komt dan is een goede belangenbehartiger cruciaal. U laten leiden door de financiële prikkels van uw rechtsbijstandsverzekeraar, zou wel eens verkeerde zuinigheid kunnen zijn.

 

Tips

  • Kies altijd zelf een belangenbehartiger waar u vertrouwen in heeft;
  • Bespreek met deze dienstverlener de dekking onder uw polis en maak duidelijke afspraken over de kosten.

 

Mag ik zelf een advocaat kiezen bij een rechts-bijstandsverzekering?

Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028