Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230580 | info@wolleswinkel.nl

30 april 2018 in Bedrijf & Organisatie door Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel

Omzetverlies door werk aan de weg?

Bedrijf & Organisatie

Als de weg voor jouw bedrijf of winkel wordt opengebroken, kost je dat waarschijnlijk omzet. Kan je die schade verhalen op bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of Rijkswaterstaat? 

Geen gekke vraag nu half Barneveld open ligt vanwege meerdere infrastructurele projecten. Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Omzetverlies door wegwerkzaamheden behoort tot de normale, maatschappelijke ondernemersrisico’s. Dat betekent kort door de bocht dat u ongemak en schade voor lief moet nemen. Er is natuurlijk wel een ‘maar’. De pijn die u lijdt moet wel proportioneel zijn. Een paar dagen de weg open is acceptabel. Een jaar lang een zandbaan voor uw winkeldeur niet.

Drempelbedrag bij schade
In de praktijk wordt vaak gekeken of uw schade boven een bepaalde drempel uitkomt. Als de schade lager is dan 5% van uw jaaromzet, is het niet zinvol om een claim in te dienen. Maar als uw omzetverlies groter is, heeft het wel degelijk zin om een beroep te doen op de Wet nadeelcompensatie. U moet dan wel kunnen aantonen dat de schade veroorzaakt is door de werkzaamheden. Dat doet u met harde cijfers die laten zien dat uw omzet merkbaar daalt na aanvang van de werkzaamheden en zich weer (enigszins) herstelt na afloop. Het is daarbij wel belangrijk dat uw omzet relatief stabiel was in de jaren voor de werkzaamheden.

15% niet meer de standaard
Het kan zijn dat de overheid reageert dat 15 procent schade acceptabel is. Dit was namelijk vroeger het algemeen geaccepteerde drempelbedrag. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter geoordeeld dat dat te kort door de bocht is. De overheid moet per geval kijken of de drempel gerechtvaardigd is. Daar liggen juridische kansen. Als u bijvoorbeeld pas laat op de hoogte bent gesteld van de werkzaamheden en al voorraden ingekocht had of wanneer voor de derde keer in korte tijd de straat wordt opengebroken, is schade al snel niet meer redelijk. 

Is een claim zinvol?
Als de overheid of de rechter u gelijk geeft, krijgt u niet alle schade vergoedt. Het gaat dan vaak om schade boven de drempel, al zijn de spelregels per gemeente anders. Benieuwd of een beroep op nadeelcompensatie voor u zinvol is? U bent van harte welkom op ons kantoor, dat zoals altijd perfect bereikbaar is!

Omzetverlies door werk aan de weg?

Mr. J.J. (Jaap) Wolleswinkel
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028