6 december 2019 in Bouw & vastgoed door Mr. A. (Aart) Hofman

“Paleis Soestdijk” & informatieplicht aannemer

Bouw & vastgoed

Cliënten – een echtpaar – hadden zich als gegadigden ingeschreven voor een nieuw te bouwen seniorenwoning. “Weliswaar zijn wij nog geen 65, maar vanwege de handicap van mevrouw hebben wij behoefte aan gelijkvloerse woonvoorzieningen”, zo vermeldden zij op het inschrijfformulier. Cliënten konden hun geluk dan ook niet op toen de woning toch aan hen werd toegewezen.

Vol verwachting keken zij uit naar de oplevering van hun nieuwe woning. Daar wachtte hen echter een forse teleurstelling. Over de woning zelf niets dan goeds, maar de voorkant bleek maar liefst 65 cm hoger dan het straatpeil te zijn gelegen. Om een toegang vanaf de straat tot de voordeur te creëren waren zodanige ingrepen in de tuin noodzakelijk dat de woning inmiddels lokaal bekendheid geniet als “Paleis Soestdijk”.

Dit valt niet te rijmen met een “volledig gelijkvloers woonprogramma” meenden cliënten en beklaagden zich daarover bij de aannemer. Deze gaf echter niet thuis. Haar viel niets te verwijten, zo stelde zij. Het was immers de gemeente die het bouwpeil had bepaald, waardoor de aannemer genoodzaakt was de kavel op te hogen. Cliënten werden daarentegen onder aanzegging van rechtsmaatregelen gesommeerd de garantietermijn te voldoen…

Dit lieten cliënten niet over hun kant gaan en spanden een procedure aan tegen de aannemer. Daar wachtte opnieuw een teleurstelling. De vorderingen werden afgewezen. Maar zij zetten door en gingen van deze uitspraak in hoger beroep.  Na bijna twee jaar procederen, deed het gerechtshof vorige week uitspraak. En die is kraakhelder. Het hof is van oordeel dat de aannemer zich niet kan verschuilen achter de gemeente. Zeker nu de woning is aangeprezen als seniorenwoning – waarbij er rekening mee dient te worden gehouden dat gegadigden met mobiliteitsbeperkingen te kampen hebben – had het op de weg van de aannemer gelegen om cliënten tijdig te informeren over de afwijkende peilhoogte. Door dit niet te doen is de aannemer toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en aansprakelijk voor de schade, zo oordeelde het gerechtshof tot genoegen en opluchting van cliënten.  

“Paleis Soestdijk” & informatieplicht aannemer

Mr. A. (Aart) Hofman
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028