8 oktober 2018 in Particulier door Mr. R.C.F. (Romy) Schaap

Scheiden: Hoe nu verder met de koopwoning?

Particulier

Wanneer echtgenoten besluiten te gaan scheiden, is een koopwoning vaak een grote zorg. Met dit artikel help ik u graag wat op weg.

Wie is de eigenaar?

De eerste vraag waar u wellicht tegenaan zou kunnen lopen is: ‘Van wie is de koopwoning eigenlijk?’. Het vaststellen van de eigenaar van de woning is van belang, omdat de eigenaar het recht heeft om in de woning te blijven wonen. Om te bepalen wie de eigenaar van een woning is, zijn er een aantal uitgangspunten. De regel die geldt, hangt voornamelijk af van hoe het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Wanneer u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, bent u standaard in gemeenschap van goederen getrouwd. U bent dan beiden voor de helft eigenaar van de koopwoning. Heeft u een hypotheekrecht gevestigd op de woning? Dan zijn beide partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheeklasten, waardoor de bank de hypotheekschuld bij beide partijen kan en mag opeisen.

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd, dan is de kans groot dat u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd bent. In deze gevallen bent u alleen gezamenlijk eigenaar van de koopwoning wanneer de woning samen is gekocht vóór het huwelijk of wanneer u de woning hebt gekocht tijdens het huwelijk. Wanneer één van de partijen de woning alleen heeft gekocht voordat het huwelijk voltrokken werd, is diegene eigenaar van de woning.

Met huwelijkse voorwaarden kan in alle situaties worden geregeld dat degene op wiens naam de koopwoning staat de eigenaar is.

Wie krijgt de koopwoning?

Wanneer duidelijk is wie de eigenaar is van de koopwoning, is direct duidelijk wie het recht heeft om in de koopwoning te blijven wonen. In het geval dat beide partijen voor de helft eigenaar zijn van de koopwoning is dit lastiger. In dit soort gevallen is het erg belangrijk dat er duidelijke en concrete afspraken worden gemaakt. U kunt aan de volgende afspraken denken:

  • Eén van de partijen blijft in de woning en neemt de hypotheek over. De over- of onderwaarde in de woning moet dan worden betrokken bij de verdeling van de gemeenschap van goederen.
  • Hoewel één van de partijen de woning met hypotheek niet over kan nemen, mag deze nog een bepaalde periode in de woning blijven wonen. Hierbij kan worden gedacht aan een bepaalde termijn waarbinnen een geschikte vervangende woning kan worden gezocht. Daarna kan de andere persoon de woning betrekken of kan de woning worden verkocht.
  • Beide partijen verlaten het huis op korte termijn. Kunnen de partijen de hypotheeklasten niet bekostigen, dan zal de koopwoning moeten worden verkocht. Wanneer de woning is verkocht, zal de hypotheek eerst worden afgelost. Een eventuele overwaarde wordt vervolgens verdeeld onder beide partijen.
  • Uiteraard zijn er nog meer mogelijke afspraken denkbaar, het is goed deze afspraken vast te laten leggen in een echtscheidingsconvenant.

Het is verstandig om een deskundige in te schakelen om de afspraken goed vast te leggen.

Scheiden: Hoe nu verder met de koopwoning?

Mr. R.C.F. (Romy) Schaap
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028