29 november 2019 in Bedrijf & Organisatie door Mr. Drs. J.C. (Jan-Kees) Karels

UBO-register in 2020 moet fraude tegengaan

Bedrijf & Organisatie

Bedrijven en organisaties krijgen naar verwachting vanaf begin volgend jaar te maken met een nieuwe registratieplicht: het UBO-register.

U leest het goed: geen UFO, maar een UBO. De drie letters staan voor de Engelse term Ultimate Beneficial Owner. Daarmee wordt de persoon bedoeld die in een organisatie uiteindelijk aan de touwtjes trekt. Zeg maar de eigenaar of degene die (grotendeels) de zeggenschap heeft. Te denken valt aan personen die meer dan 25 procent van de aandelen hebben in een BV. Of personen die meer dan 25 procent direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Waarom komt er (weer) een nieuwe registratieplicht bij?

Met dit register wil de EU het misbruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegengaan. Het UBO-register moet transparant maken wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Op die manier kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten, zo is de gedachte. 

De herkomst van de nieuwe registratieplicht is dus, zoals tegenwoordig wel vaker het geval is, Europees van aard. Op grond van EU-richtlijnen is elke EU-lidstaat verplicht een UBO-register in te stellen. Naar verwachting moeten organisaties en bedrijven hun UBO’s waarschijnlijk vanaf begin 2020 gaan inschrijven in het register. De Kamer van Koophandel is op dit moment bezig het register in te richten.

Nederlandse advocaten en notarissen hebben zich kritisch uitgelaten over het nieuwe register. Zo zou het leiden tot bureaucratische rompslomp, zou het fraudegevoelig zijn en leiden tot onnodige kosten. Ook zou de privacy van vermogende mensen onvoldoende worden gewaarborgd. Het blad Mr. zet in een artikel de argumenten op een rij waarom het UBO-register met weinig enthousiasme wordt begroet.

Op de website van de Kamer van Koophandel kan een bedrijf natrekken of de registratieplicht ook voor hem geldt.

UBO-register in 2020 moet fraude tegengaan

Mr. Drs. J.C. (Jan-Kees) Karels
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028