22 maart 2019 in Bedrijf & Organisatie door Mw. C. (Corian) Oudshoorn

Waarom via Wolleswinkel Incasso?

Bedrijf & Organisatie

U heeft een factuur openstaan en uw debiteur wil deze maar niet betalen. Dat is vervelend. U kunt ervoor kiezen om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Wolleswinkel Advocaten heeft een extra dienstverlening, genaamd Wolleswinkel Incasso. Waarom zou u ervoor kiezen om uw vordering uit handen te geven aan Wolleswinkel Incasso?  

  1. Stel dat uw facturen worden betwist door uw debiteur. U staat achter uw facturen en wil gewoon betaling hiervan. U komt in gesprek met uw debiteur niet verder. Als u het stokje overgeeft aan Wolleswinkel Incasso, wordt het buitengerechtelijke incassotraject verzorgd door een incassomedewerker. Er worden diverse doeltreffende maatregelen ingezet om uw debiteur tot betaling te bewegen. Mocht de kwestie uitlopen op een inhoudelijke juridische discussie, dan staan onze advocaten met raad en daad paraat. Door de gecombineerde inzet van incassomedewerkers en advocaten, kunnen wij de kosten voor u laag houden en tegelijkertijd de nodige expertise garanderen.
  2. Uw vordering is hoger dan een bedrag van € 25.000,--. Indien er een dagvaardingsprocedure gestart dient te worden om uw geld te krijgen, zal dit dienen te geschieden bij de rechtbank. Voor een dergelijke procedure is een advocaat verplicht.
  3. Een advocatenkantoor kan overgaan tot het aanvragen van het faillissement van uw debiteur. Dit is in de praktijk een stimulans voor debiteuren om alsnog betaling te realiseren.

Voor onze tarieven, werkwijze e.d. verwijs ik u graag naar onze website: www.wolleswinkelincasso.nl. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen: 0342-491028.

Waarom via Wolleswinkel Incasso?

Mw. C. (Corian) Oudshoorn
Incassomedewerker


Stuur een mail 0342 491 028