Barneveld: 0342 491 028 | Nunspeet: 0341 230580 | info@wolleswinkel.nl

7 mei 2018 in Bouw & vastgoed door Mr. R.C.F. (Romy) Schaap

Wat gebeurt er anno 2018 met uw bezittingen als u gaat trouwen?

Bouw & vastgoed

Twijfelt u nog of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden in het huwelijksbootje wilt stappen? Dan is het wellicht nuttig om u te verdiepen in het ‘nieuwe trouwen in gemeenschap van goederen’. Vanaf 1 januari 2018 geldt namelijk de Wet beperking gemeenschap van goederen, wat betekent dat vanaf dit moment een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat wanneer u trouwt. Dit geldt overigens ook bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Wilt u precies weten wat deze nieuwe wet inhoudt, lees dan vooral even verder.

Situatie vóór 1 januari 2018

In de periode vóór 1 januari 2018, ontstond automatisch een gemeenschap van goederen wanneer werd gekozen om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Hierbij was niet van belang of deze bezittingen of schulden vóór of na het huwelijk waren ontstaan. Het voorgaande hield dus in dat alle bezittingen en schulden van beide partners bij elkaar werden gevoegd en ieder 50 procent van alle bezittingen en schulden kreeg.

Wanneer de partners wilden dat de bezittingen en schulden gescheiden bleven na het intreden van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, dan moesten zij naar de notaris om huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden af te sluiten.

Situatie ná 1 januari 2018

Zoals waarschijnlijk nu wel duidelijk is, is per 1 januari 2018 de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen gekomen in het alom bekende ‘gemeenschap van goederen’. De belangrijkste veranderingen zullen hierna kort uiteen worden gezet.

Allereerst is het goed om te melden dat al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen of het geregistreerd partnerschap had, van u alleen blijven. Alle bezittingen en schulden die u ná het trouwen of het geregistreerd partnerschap ontvangt, zijn wel voor beide partners.

Voor wat betreft eventuele schenkingen of erfenissen geldt dat deze enkel voor de persoon zijn aan wie de schenking of erfenis gericht is, tenzij de schenker expliciet aangeeft dat de schenking voor beide partners bedoeld is.

Tot slot, wanneer wordt besloten uit elkaar te gaan, dan krijgen beide partners de helft van alle bezittingen en schulden die onder de gemeenschap vallen. Dit zijn in principe dus alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk of partnerschap zijn ontstaan en eventuele schenkingen of erfenissen die voor beide partners bestemd waren.  

Wat betekent de nieuwe wet voor ondernemers?

Ook voor de ondernemers onder ons veranderen er een aantal zaken met het intreden van de nieuwe wet. Hierna worden twee belangrijke veranderingen besproken.

Een eerste verandering betreft de vraag of de onderneming al dan niet onder de gemeenschap van goederen valt. De regel die hiervoor geldt is vrij simpel. Wanneer u al eigenaar bent van een onderneming vóórdat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan valt de onderneming niet onder de gemeenschap van goederen. Wanneer de onderneming wordt opgestart ná het intreden van het huwelijk of het partnerschap, dan valt de onderneming wel onder de gemeenschap van goederen.

Ten tweede geldt wanneer partners besluiten uit elkaar te gaan en een deel van de winst of de schulden van de onderneming die tijdens het huwelijk ontstaan nog niet zijn uitgekeerd, dat deze moeten worden verdeeld over de partners.

Bent u na het lezen van dit artikel niet warm geworden van de nieuwe wet, geen probleem! U kunt ook na 1 januari 2018 nog steeds kiezen voor de algehele vorm van gemeenschap van goederen. Dit kunt u bij een notaris regelen via de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden.

R.C.F. Schaap, jurist

Wat gebeurt er anno 2018 met uw bezittingen als u gaat trouwen?

Mr. R.C.F. (Romy) Schaap
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028