24 april 2020 in Particulier door Mr. R.C.F. (Romy) Schaap

Wat te doen met de omgangsregeling in Coronatijden?!

Particulier

De huidige Coronacrisis maakt dat het voor veel gezinnen al passen en meten is geblazen, maar wat nu als je niet meer samenwoont met de andere ouder? Deze gezinnen staan misschien wel voor een grotere uitdaging dan ooit, namelijk het maken van aanvullende en tijdelijke afspraken om ervoor te zorgen dat het risico op besmetting zo klein mogelijk is.

In veel gevallen is door de ouders tijdens het uiteen gaan een ouderschapsplan opgesteld. Hierin zijn allerlei afspraken neergelegd waar beide ouders zich in principe ten alle tijden aan moeten houden. Maar moeten ouders zich in crisistijd ook houden aan de afspraken? En wat als één van de ouders risico loopt om ziek te worden? Moeten de kinderen dan alsnog naar die ouder toe omdat dat in het ouderschapsplan staat?

Bij veel juridische vraagstukken heeft eerdere rechtspraak al uitgewezen wat te doen. Echter, met een dergelijke crisis als de huidige, hebben wij als samenleving nog niet eerder te kampen gehad. Rechtspraak ontbreekt dus. Concrete antwoorden kunnen wij u daarom niet geven, maar wel willen wij u op weg helpen met een aantal tips voor deze periode.

 

Tip 1: Blijf met de andere ouder in gesprek.

In deze periode is het belangrijker dan ooit om met de andere ouder in gesprek te blijven. Hoe moeilijk dit soms ook kan zijn, er moet worden besproken wat de gevoelens en zorgen bij beide ouders zijn. Een eerste stap kan daarom zijn het inventariseren van de mogelijke risico’s in uw specifieke geval. Wanneer de risico’s bekend zijn, kan worden bekeken hoe de kans op een besmetting tot het minimum kan worden beperkt. Verder is het belangrijk om als ouders het belang van de kinderen voorop te blijven stellen. Het belang van de kinderen wordt op dit moment het meest gediend door ervoor te zorgen dat de kinderen in een veilige omgeving kunnen gedijen.  

 

Tip 2: Maak tijdelijke en flexibele afspraken.

Op dit moment is het niet tegen de richtlijnen in om kinderen tussen de ene en de andere ouder te laten wisselen. Wel is het goed om tijdelijke afspraken te maken die gelden zolang de huidige crisis aanhoudt. Als de kinderen daar de leeftijd voor hebben, is het goed om de kinderen te betrekken bij het maken van de tijdelijke afspraken. Een aantal mogelijke tijdelijke afspraken waaraan u kunt denken zijn de volgende:

  • wanneer één van de ouders klachten heeft of daadwerkelijk ziek wordt, vindt er (uiteraard) geen omgang plaats, in dat geval zullen de misgelopen omgangsmomenten op een later moment worden gecompenseerd;
  • wanneer opa en oma niet kunnen oppassen doordat zij in een risicogroep vallen, geldt de andere ouder als eerste aanspreekpunt om voor de kinderen te zorgen;
  • welke sociale contacten zijn wel en niet toegestaan en wat gebeurt er als één van beide ouders zich daar niet aan houdt?
  • bij een afname van de contactmomenten met een ouder, zal er op vaste momenten contact zijn via Facetime, Skype of de telefoon;
  • wat te doen wanneer één van onze kinderen ziek wordt?

Bij het maken van de tijdelijk afspraken is het belangrijk om in het belang van de kinderen zo min mogelijk veranderingen aan te brengen in hun ritme. Daarnaast is het belangrijk om duidelijk overeen te komen dat de afspraken enkel gelden gedurende de Coronacrisis.

 

Tip 3 : Mocht het niet lukken tijdelijke afspraken te maken in overleg, betrek hierbij dan een onafhankelijke deskundige.

In principe kan deze crisistijd niet worden doorgekomen zonder dat er aanvullende en tijdelijke afspraken worden gemaakt. Echter, in sommige gevallen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. In die gevallen willen wij met klem adviseren om een onafhankelijke deskundige te laten adviseren wat te doen in jullie situatie.

 

Ten slotte

Het belang van de kinderen dient voorop te staan en dat kan in deze tijd veel ruimhartigheid van de ouders vragen. Mocht u behoefte hebben om te spreken over uw situatie en mogelijke tijdelijke afspraken, dan kunt u een vrijblijvend gesprek met mij aangaan. U kunt mij bereiken via 0342-491028 of via r.c.f.schaap@wolleswinkel.nl

De komende weken zullen mijn weblogs in het teken staan van allerlei zaken in het familierecht in combinatie met Corona, houdt daarom voor meer informatie onze sociale media in de gaten.

Dan rest mij niets meer dan u veel gezondheid en wijsheid toe te wensen in deze lastige periode!

Wat te doen met de omgangsregeling in Coronatijden?!

Mr. R.C.F. (Romy) Schaap
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028