22 februari 2019 in Particulier door Mr. R.C.F. (Romy) Schaap

Wet herziening partneralimentatie: Waar staan we nu?

Particulier

U hebt er vast al het een en ander van voorbij zien en horen komen. Op 19 juni 2015 hebben de VVD, PvdA en D66 een wetsvoorstel ingediend onder de noemer ‘’Wet herziening partneralimentatie’’. Het voornaamste doel van het wetsvoorstel is dat de huidige duur van de partneralimentatie van 12 jaar wordt verkort.

In 2016 heeft de Raad van State zich over het wetsvoorstel gebogen en zij werden er op zijn zachtst gezegd ‘’niet vrolijk van’’. Er werd door hen geoordeeld dat de plannen niet pasten bij de maatschappelijke realiteit. Gezien de achterstand die vrouwen hebben op de arbeidsmarkt en de zorgtaken die de meeste vrouwen hebben, was het volgens de Raad van State verstandig dat de initiatiefnemers hun voorstel zouden corrigeren, terug naar de tekentafel dus.

Naar aanleiding van het advies van de Raad van State is op 14 maart 2017 een gewijzigd wetsvoorstel ingediend. Het nieuwe wetsvoorstel behelst naar aanleiding van het advies van de Raad van State minder ingrijpende wijzigingen. In grote lijnen komen de wijzigingen op het volgende neer:

  • de termijn voor de betaling van de kosten in het levensonderhoud wordt maximaal de helft van de duur van het huwelijk, hierbij geldt een maximale termijn van vijf jaar;  
  • wanneer er kinderen in het spel zijn die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, bestaat de verplichting tot het betalen van partneralimentatie totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt;
  • wanneer het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd én de leeftijd van de alimentatiegerechtigde 10 jaar of minder van de AOW gerechtigde leeftijd verwijderd is, vervalt de alimentatieplicht op de dag dat de alimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd bereikt;
  • wanneer de alimentatiegerechtigde de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereik, vervalt de verplichting tot betaling van partneralimentatie.

Een periode is het verdacht stil geweest rondom het wetsvoorstel, maar halverwege 2018 laten de politieke partijen weer van zich horen. Met de gedane aanpassingen aan het oorspronkelijke wetsvoorstel, verwachtten de partijen een bredere steun te krijgen vanuit de Tweede Kamer en de Raad van State.

Het voorgaande leek inderdaad een goede inschatting, op 11 december 2018 is er gestemd en is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie door de Tweede Kamer aangenomen. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de nieuwe wet per 1 januari 2020 in werking treden, waarbij de wet alleen van toepassing is op echtscheidingen vanaf 1 januari 2020.

Het voorstel zal eerst nog langs de Eerste Kamer moeten komen. Er is op dit moment dus nog geen zekerheid, maar zodra dit wel het geval is, zult u zeker van mij horen. Zie hiervoor mijn blog van 18 september 2019.

Hebt u vragen op het gebied van het personen- en familierecht? Neem een kijkje op onze website of neem vrijblijvend contact ons op.

Wet herziening partneralimentatie: Waar staan we nu?

Mr. R.C.F. (Romy) Schaap
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028