26 juli 2019 in Particulier door Mr. R.C.F. (Romy) Schaap

Zonder toestemming op vakantie met uw kinderen?

Particulier


Stel, u bent gescheiden en hebt samen met uw ex-partner het gezag over uw minderjarige kinderen. In de zomervakantie wilt u met uw kinderen een mooie reis maken, maar het lijkt erop dat uw ex-partner hiervoor geen toestemming gaat geven. Hoe nu verder?

Een eerste reactie zou kunnen zijn: "Ik ga toch, of ik nu toestemming heb of niet". Echter, op vakantie gaan zonder toestemming van de andere gezaghebbende, kan vervelend uitpakken. Wanneer de kinderen zonder toestemming naar het buitenland worden meegenomen, is er feitelijk sprake van kinderontvoering. Wanneer uw ex-partner hiervan aangifte doet, kan dit ernstige gevolgen met zich meebrengen. Verder bestaat de kans dat u bij de grens wordt aangehouden door de Koninklijke Marechaussee, waar u het ingevulde formulier toestemming-voor-reizen-met-een-minderjarige-naar-het-buitenland (dat u dus niet hebt) moet laten zien.

Verzoek om vervangende toestemming aan de rechter

Wanneer u een redelijk verzoek tot toestemming bij uw ex-partner hebt neergelegd, kan de ex-partner het niet verlenen van toestemming als machtsmiddel gaan gebruiken. Ook kan het voorkomen dat het verzoek om toestemming te verlenen keer op keer voor grote moeilijkheden zorgt. In dit soort gevallen kunt u de rechter verzoeken om vervangende toestemming te verlenen voor de vakantie.

Wanneer een dergelijk verzoek aan de rechter wordt voorgelegd, wordt afgewogen hoe groot het risico is dat de kinderen niet zullen terugkeren naar Nederland. Bij deze beoordeling is bijvoorbeeld van belang of er familiebanden zijn in het land waar de reis naartoe gaat en of de ouder die de reis heeft gepland voldoende redenen heeft om weer terug te keren naar Nederland. Hierbij kan worden gedacht aan een vaste baan, een vaste woning of familie in Nederland.

Wanneer de rechter (zoals in de meeste gevallen) concludeert dat er geen gevaar voor kinderontvoering is, zal de rechter vervangende toestemming verlenen om op vakantie te gaan. De uitspraak van de rechter treedt dan in de plaats van de benodigde toestemming van de andere gezaghebbende ouder. Het is dus belangrijk dat u de uitspraak van de rechter bij u hebt tijdens de vakantie.

Kort geding

Misschien leek alles koek en ei, maar blijkt op het laatste moment dat u toch geen toestemming krijgt van de andere gezaghebbende ouder. In die gevallen is er vaak niet meer voldoende tijd om het verzoek via een bodemprocedure aan de rechter voor te leggen. In dit soort spoedeisende gevallen, kunt u een kort geding opstarten. Een kort geding is een spoedprocedure die vaak al binnen enkele dagen kan worden afgehandeld.

Wanneer de rechter tijdens de kortgedingzitting aangeeft dat de zaak veel kans van slagen heeft, wordt het formulier vaak alsnog op de rechtbank ondertekend door de andere gezaghebbende ouder.

Tips

  • Tijdens de vakantieperiode is er minder bezetting op de rechtbanken. Het is dan ook aan te raden het formulier toestemming-voor-reizen-met-een-minderjarige-naar-het-buitenland direct aan de andere ouder voor te leggen, zodra de vakantie is geboekt. Op deze manier is er nog voldoende tijd om een procedure op te starten wanneer uw ex-partner het formulier weigert te ondertekenen of dit keer op keer wordt uitgesteld.
  • Wanneer de toestemming zonder problemen door de andere ouder is gegeven, is het raadzaam om het voornoemde formulier toch samen in te vullen en mee te nemen op vakantie. Op deze manier komt u niet voor vervelende verassingen te staan bij de grenscontroles en kunt u met een gerust hart op vakantie.
  • Sla het ouderschapsplan er nog eens goed op na. Het kan heel goed dat er is afgesproken dat niet voor elke vakantie toestemming hoeft te worden verkregen, maar bijvoorbeeld alleen voor vakanties buiten Europa.

   

Mocht u vragen hebben op het gebied van het krijgen van vervangende toestemming, dan kunt u contact opnemen via 0342-491028 of via r.c.f.schaap@wolleswinkel.nl. Uiteraard kunt u ook bij mij terecht voor andere vragen van familierechtelijke aard.

Zonder toestemming op vakantie met uw kinderen?

Mr. R.C.F. (Romy) Schaap
Advocaat


Stuur een mail 0342 491 028